مرور برچسب

کمک معیشتی

یارانه نقدی اسفند ماه، ساعت ۲۴ امشب قابل برداشت است

از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۴۵ بر اساس دهک‌بندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مطابق معمول، به حساب سرپرستان خانوار واریز و از ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۰ اسفند ماه قابل برداشت است. بر همین اساس، در…