مرور برچسب

کمپانی هاربر

اجرا اولین پرواز نقطه به نقطه هواپیمای دریایی الکتریکی

پیشرفتی جدید در کمپانی هوانوردی که در زمینه سفرهای هوایی الکتریکی فعال است، صورت گرفته و آن اولین آزمایش پرواز توسط یک هواپیمای دریایی دارای سیستم نیرو محرکه الکتریکی بوده است. این پیشرفت نقطه عطفی در این این صنعت می‌باشد. کمپانی هاربر…