مرور برچسب

کلان ملی

موفقیت و سربلندی ۱۹ طرح کلان ملی در عرصه صنعت راهبردی

همانگونه که معاونت علمی و فناوری بیان کرده است، در حوزه صنعت راهبردی ۲۰ طرح حمایت شده وجود دارند که از میان آن‌ها، صنایع هوایی ۷ طرح و سایر صنایع ۱۳ طرح را شامل می‌شوند. صنعت راهبردی با بهره‌مندی از دانش و نوآوری‌های جدید قادر است تا…