مرور برچسب

#کرونا #آموزشوپرورش #غرامت #مدرسه #کلاس #درس #دانش_آموز

دانش‌آموزان به مدرسه بروند؛ اگر کسی کرونا گرفت هزینه‌هایش را پرداخت می‌کنیم!

آموزش و پرورش دولت رییسی: دانش‌آموزان به مدرسه بروند؛ اگر کسی کرونا گرفت هزینه‌هایش را پرداخت می‌کنیم! اگر هم کسی فوت کرد ۱۵ میلیون غرامت می‌دهیم! ♦️پرداخت هزینه‌های کرونایی دانش آموزان مدیر کل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و…