مرور برچسب

کاهش فروش گوشی هوشمند

کاهش شدید فروش گوشی هوشمند به علت رکود و تورم جهانی

به علت رکود و تورم به وجود آمده و تاثیر آن بر اقتصاد کشورها، فروش جهانی تلفن هوشمند در سه ماهه دوم، به کمترین آمار سه ماهه در دو سال گذشته رسیده و کاهش شدید داشته است. همانطور که شرکتهای تحقیقاتی Canalys و کانترپوینت بیان کردند، در سه ماهه…