مرور برچسب

کارفرما

کارگران تراکتور سازی تبریز دست از کار کشیدند!

کارگران شرکت موتورسازان تراکتورسازی تبریز به دلیل عدم تحقق وعده‌های مسئولین دست از کار کشیده اند. اعتراض کارگران شرکت موتورسازان تراکتورسازی از روز ۲ آبان ماه شروع شده و امروز نیز ادامه دارد. به گفته کارکنان، دلیل این اعتصاب، عدم تحقق…