مرور برچسب

کاخ سعدآباد

طرح خورشید خانم تبریز بهترین طرح کبریت تاریخ ایران

۱۲ ساله بود که اولین کبریت را خرید و اکنون ۱۲ هزار کبریت در خانه‌اش دارد. بیشترشان را قاب کرده و با جان و دل از آنها نگه‌داری می‌کند. شرط می‌کند از واژه‌هایی مثل اولین، بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین مجموعه‌دار کبریت و... در مصاحبه‌اش استفاده نکنیم…