مرور برچسب

ژنتیکی

گروه خونی شما میتواند خطر سکته مغزی شما را پیش بینی کند!

"ترجمه اختصاصی فصل نیوز" گروه خونی شما می تواند خطر ابتلا به سکته مغزی را قبل از 60 سالگی پیش بینی کند بر اساس یک متاآنالیز جدید، گروه خونی افراد ممکن است با خطر ابتلا به سکته زودهنگام مرتبط باشد. متاآنالیز شامل تمام داده های موجود از…