مرور برچسب

چشم صورتی

بیماری “چشم صورتی”

" ترجمه اختصاصی فصل نیوز" متخصصان شاهد ظهور یک علامت جدید از آخرین زیرشاخه کووید-19 هستند: ملتحمه، همچنین به عنوان "چشم صورتی" شناخته می شود. خارش چشم و ملتحمه ممکن است جدیدترین علائم کووید-19 باشد. این چیزی است که کارشناسان در مورد علائم…