مرور برچسب

چای سیاه

کاهش استرس و التهاب با خوردن این نوشیدنی

خوب است بدانید در حالت کلی نوشیدن چای ریسک مرگ‌و‌میر را کاهش می دهد. چای از لحاظ ترکیبات زیست‌فعال خیلی غنی می باشد و استرس و التهاب را به شدت کم می کند. با توجه به اطلاعات بیوبانک بریتانیا، اشخاصی که روزانه به میزان دو فنجان چای سیاه می…