مرور برچسب

چاقی مزمن

وزن خود را کم کنید بدون اینکه دوباره چاق شوید

خوب است بدانید که گرفتن رژیم برای همه خوب نمی باشد و ممکن است به بدن ضرر برساند. از طرف دیگر تحقیقات پژوهشگران کانادایی بیانگر این می باشد که تنها بعضی از اشخاص چاق می توانند برنامه های کم کردن وزن با رژیم غذایی را به خوبی انجام داده و سپری…