مرور برچسب

پل ارتش

نظرات متفاوت مردم نسبت به افتتاح پل ارتش

پل روگذر شهید فلاحی (ارتش) بعد از مدت زمانی طولانی وقفه، طی 5 ماه گذشته با سرعت و کار شبانه روزی تکمیل گردید و 4 روز قبل از زمان مشخص شده بر روی تابلوی روزشمار به بهره برداری رسید، در این خصوص شاهد گفتگوی دوربین فصل نیوز با شهروندان و کسبه…