مرور برچسب

مدارس دولتی

بهداشت توالت های مدارس تبریز نگران کننده است

گزارش های میدانی از وضعیت سرویس های بهداشتی مدارس نشان میدهد اکثر توالت های مدارس دولتی و غیر انتفاعی وضعیت ناهنجاری دارند و نیاز به مرمت و بازسازی و یا احداث ،توسعه و تجهیز هستند.در مدارس غیر انتفاعی که تراکم جمعیتی آنها بیشتر است و در…

آموزش زبان‌های خارجی در مدارس «اجباری»؛ انتخاب نوع زبان «اختیاری»

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، با اشاره به اینکه موسسات آموزش زبان ذی‌صلاح می‌توانند آموزش زبان چینی و غیره را به دانش آموزان تحت عنوان زبان خارجه مدرسه آموزش دهند، درباره رایگان بودن یا نبودن آموزش‌ زبان‌های خارجی به غیر از انگلیسی توسط…