مرور برچسب

قلبی عروقی

خوردن داروی فشار خون در این زمان ها

با توجه به نتایج یک تحقیق جدید اهمیتی ندارد که در چه موقعی از روز یا شب داروهای فشار خون خود را می خورید بلکه می بایست برنامه منظم و دقیقی برای خوردن این دارو داشته باشید تا برایتان موثر تر باشد. انجام یک تحقیق تصادفی بر روی بیشتر از ۲۱…