مرور برچسب

فناوری سبز

احتمال کمبود باتری در آینده به دلیل نبود گوگرد

با توجه به رویگردانی شرکت‌ها از نفت، نبود گوگرد پسماندی ممکن است بر آینده فناوری سبز اثر منفی بگذارد بر اساس تحقیقات جدید، کمبود اسید سولفوریک به دلیل افزایش انرژی سبز ممکن است به کمبود باتری منجر شود. اسید سولفوریک هم‌اکنون به عنوان…