مرور برچسب

فسادستیزی

هفته دولت گرامی باد

شهیدان رجایی و باهنر یاران واقعی امام و هم عهدان مبارزه با آشوب و فساد که از خودگذشتگی و خدمت‌گزاری را به حق معنا کردند، الگوهای فراموش نشدنی در باب ساده زیستی، دینداری،صداقت،خدمت به مظلومان و فسادستیزی که تا آخرین نفس در راه خدمت به ملت…