مرور برچسب

فدراسیون جهانی

کسب جایزه ویژه فدراسیون بین المللی مخترعان جهان (IFIA) مسابقات جهانی ابداعات و اختراعات ترکیه توسط…

_ افتخار آفرینی پروفسور مهرداد فوج لعلی مخترع و دانشمند جوان ایرانی در مسابقات جهانی اختراعات ترکیه _ دکتر مهرداد فوج لعلی مخترع و دانشمند جوان ایرانی با اختراع دستگاه بی خطر ساز پسماند های بیمارستانی با تکنولوژی مایکروویو پری وکیوم توانست…