مرور برچسب

عکس بدن

برچسب سونوگرافی از داخل بدن عکس می گیرد

محققین و مهندسین در دانشگاه MIT توانستند یک برچسب کوچک اختراع کنند که قادر است به مدت ۴۸ ساعت و پیوسته عکس های اولتراساوندی از اعضای داخلی بدن بگیرند. این اختراع مدرن پیشرفتی در جهت ایجاد آینده ای روشن است که در آن برچسب های مدرن می توانند…