مرور برچسب

علم تولید

برنامه ریزی اقتصادی را به اقتصاد دانان بسپارید

اقتصاد دولتی و رانتی جواب نمی دهد، اقتصاد را سیاسی نکنید ، اقتصاد را بدهید به بخش خصوصی و نظریه آدام اسمیت اقتصاددان کلاسیک امریکا را پیاده کنید، دولت نباید در اقتصاد دخالت کند، چون دولت تاجر خوبی نیست، چون غربی ها اندیشه های…