مرور برچسب

عفونی

ویروس مرگبار ماربورگ

"ترجمه اختصاصی فصل نیوز " غنا اولین مورد از ویروس مرگبار ماربورگ را تایید کرده‌است که بیماری بسیار عفونی در خانواده مشابه ویروس ابولا است این ویروس از خفاش های میوه به افراد منتقل می شود و از طریق انتقال مایعات بدن بین انسان ها پخش می…