مرور برچسب

صنعت و معدن

برطرف شدن احتیاجات صنعتی کشور با استفاده از شرکت های دانش بنیان

دکتر ملاطاهری، مدیر آموزش، فناوری و پژوهش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بیان کرد که کشور باید از توانایی ها و مهارت های شرکت‌ها و سازمان های دانش بنیان استفاده کند تا قادر باشد احتیاجات صنعتی کشور را برطرف کند. به علاوه…