مرور برچسب

شگفت‌انگیز

زندگی همین اکنون است

"ترجمه اختصاصی فصل نیوز" در زندگی جنبه‌های شگفت‌انگیز بسیاری وجود دارد که هر یک از آن‌ها می‌توانند برای خلق لحظه‌های بی‌نظیر، کافی باشند. تنها فکر کردن به این لحظه‌ها، شادی زندگی را به رگ‌هایمان تزریق می‌کند. There are many…