مرور برچسب

شورای گفتگو

جلسه فوق العاده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

جلسه فوق العاده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با حضور علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی در اتاق تبریز برگزار شد. این دیدار که با حضور چندین تن از نمایندگان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد جهت…