مرور برچسب

شهرک خاوران

ساخت بیمارستان ۳۰۰تخت‌خوابی در خاوران منتفی است

مدیر درمان تامین اجتماعی آذربایجان‌شرقی گفت: بیمارستان ۳۰۰ تخت خوابی در شهرک خاوران احداث نخواهد شد.سید حسن سیدی، مدیر درمان تامین اجتماعی گفت: در سال ۸۷ هیئت دولت برای احداث بیمارستان ۳۰۰ تخت خوابی مصوبه‌ای تصویب کرده بود که متاسفانه بعد…