مرور برچسب

شناسایی حواس پرتی

شناسایی حواس پرتی رانندگان در جاده ها هنگام رانندگی در خودروی ون هوشمند

پلیس بریتانیا مشغول به تست نوعی ماشین ون هوشمند کنار جاده‌ای است که قادر است تا به شناسایی گوشی به دست گرفتن رانندگانی که حین رانندگی هستند، بپردازد. تست این خودرو کنارجاده‌ای به طور آزمایشی در بعضی بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی در طول مدت سه…