مرور برچسب

شلوار جین

شلوار جین تهران ، اصفهان ، تبریز

به نوعی شلوار غیر رسمی که از پارچه  لی تهیه می شود را شلوار جین می گویند که در بیشتر در شهرهای تهران، اصفهان و تبریز تولید می شود. شلوار لی و جین هیچ تفاوتی در جنس و دوخت ندارند و به دلیل شهرتی که شرکت لی دارد این لفظ در کنار شلوار جین…