مرور برچسب

شرکت فولادمبارکه

فولادِ نامبارک

بالاخره گزارش تحقیق و تفحص شرکت فولادمبارکه قرائت شد / قراردادهای پر ابهام و اعمال خسارت به شرکت در خرید الکترودهای گرافیتی / چگونه یاسر طیب نیا معاون وقت خرید و عضو موظف هییت مدیره که صورت های مالی و اسناد را تایید کرده است مدیرعامل فولاد…