مرور برچسب

سیاست های اقتصادی

هشدار وقوع ریزگرد‌های سمی در آذربایجان!

رئیس دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز گفت: مواد سمی‌ای که توسط رودخانه های شهرهای اطراف، از جمله فاضلاب های انسانی، فاضلاب های شیمیایی کارخانه‌ها و فاضلاب های بیوشیمیایی بیمارستان ها وارد دریاچه ارومیه می شود، به شکل ریزگرد…