مرور برچسب

سهام عدالت

زمان واریز سود سهام عدالت

‎واریز سود ۲ میلیونی سهام عدالت، احتمالا در پاییز یا زمستان ‎پیمان حدادی، مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت: ‎سهامداران سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود ۲ میلیون تومان و سهامداران ۵۳۲ هزار تومانی در حدود یک میلیون و یکصد هزار تومان…