مرور برچسب

سنتتیک

ماده غذایی شفابخش

عسل خوراکی شامل قندها، گرده گیاهان، پروتئین‌ها و اسیدهای آمینه می باشد که به وسیله زنبورعسل Apis meliffera از شهد گیاهان تولید می شود. این ماده غذایی در کل جهان به صورت وسیعی کاربرد دارد و همچنین در مورد محتویات آن هم به صورت همه جانبه…