مرور برچسب

سرطان کبد

نشانه های ابتلا به کبد چرب

برای برخی افراد، چربی اضافی به عنوان سمی برای سلول های کبد عمل می کند و باعث التهاب کبد و کبد چرب غیر الکلی می شود که ممکن است منجر به ایجاد بافت اسکار در کبد شود.

معالجه سرطان کبد با استفاده از هوش مصنوعی

پژوهشگران دانشگاه ییل آمریکا در تحقیق آخر خود به این نتیجه رسیدند که مدل‌های یادگیری ماشینی بر اساس عکس برداری قادر به پیش بینی اندازه پاسخ بدن بیمار به درمان سرطان کبد می باشند. بر اساس کشفیات یک تحقیق مشخص شده است که مدل‌های یادگیری…