مرور برچسب

سردار مهری

معافیت تحصیلی برای مشمولان پذیرفته شده در دانشگاه

معافیت تحصیلی برای مشمولان پذیرفته شده در دانشگاه سردار مهری ؛ رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا: افرادی که در کنکور امسال قبول شده اند می‌توانند به صورت سیستمی درخواست معافیت تحصیلی خود را ثبت کنند مشمولان غایب نمی‌توانند در دانشگاه‌ ها ثبت…