مرور برچسب

سامانه شفافیت شهرداری

سامانه شفافیت شهرداری تبریز رونمایی می‌شود

رسول برگی با اعلام این خبر گفت: شفافیت در مدیریت شهری ضامن حرکت به سوی حکمرانی مطلوب و مقابله با فساد و تخلف است. وی ادامه داد: دستاورد مدیریت شهری در این سامانه بسیار مهم و ارزشمند است که در دوره‌های قبلی در حوزه‌ی شفافیت، آن گونه که…