مرور برچسب

ساخت سیمان

استفاده از پوسته های دور ریز میگو جهت ساخت سیمان مقاوم و قدرتمند

با توجه به تحقیقی جدید که توسط یک محقق ایرانی انجام شده است مشخص شده که با اضافه کردن نوعی ماده که از پوسته های دور ریز میگو به دست می‌آید، می توان سیمانی با قدرت بیشتری تولید کرد. دانشمندان و محققین دانشگاه ایالت واشنگتن و آزمایشگاه نورث…