تاریخ : چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 24 July , 2024

رفاه اجتماعی

۲۹مرداد
اصول لازم در توسعه اقتصادی

اصول لازم در توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی یعنی تحولات بنیادی تمام زیر بخشهای اقتصادی همراه با رفاه اجتماعی، یا توسعه اقتصادی از دست یابی به تعدای از هدف ها، نمایان ، مطلوب و نوسازی ،از قبیل افزایش بازدهی تولید و کارائی اثر بخشی زیر بخشهای اقتصادی، ایجاد برابری اجتماعی ، اقتصادی، کسب دانش روز و مهارت های جدیدو بهبود در […]