تاریخ : دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳ Monday, 22 July , 2024

دانش‌آموزان پایه نهم

۲۱تیر
زمان انتخاب رشته دانش‌آموزان پایه نهم مشخص شد

زمان انتخاب رشته دانش‌آموزان پایه نهم مشخص شد

فرم هدایت تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم برای انتخاب رشته تحصیلی از هفته آینده توزیع خواهد شد. برگه‌های هدایت تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم برای انتخاب رشته تحصیلی از هفته آینده توزیع خواهد شد، البته هم‌اکنون برگه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم در شهر تهران توزیع شده است. دانش‌آموزان پایه نهم پس از دریافت فرم هدایت تحصیلی […]