تاریخ : سه شنبه, ۲۶ تیر , ۱۴۰۳ Tuesday, 16 July , 2024

دارالسلطنه تبریز

۱۰دی
۱۰ دی ۱۲۹۰ شمسی به دار کشیدن ثقه الاسلام و یارانش اوج رسوایی روس‌ها در ایران است.

۱۰ دی ۱۲۹۰ شمسی به دار کشیدن ثقه الاسلام و یارانش اوج رسوایی روس‌ها در ایران است.

صنعت عکاسی ریشه در تبریز دارد و بخشی از اسناد و زوایای تاریخی اتفاقات مهم دوره قاجار در تهران و تبریز مدیون صنعت عکاسی است که از دارالسلطنه تبریز،آغاز شده است و قاسم خان شیشوانی اولین ایرانی در تبریز است که عکسهایی از فعالیتهای روز مره خانه سلطنت تبریز گرفته است:فتو ژورنالیسم در واقع دید […]