تاریخ : دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳ Monday, 22 July , 2024

خونریزی دستگاه گوارش

۱۴تیر
قلم دلیل صلاح است و تیغ رهبر جنگ /  تو زین دو ای هنری مرد بر کدام رهی؟

قلم دلیل صلاح است و تیغ رهبر جنگ / تو زین دو ای هنری مرد بر کدام رهی؟

چهاردهم تیر ماه در ایران به پیشنهاد نویسندگان و ادیبان از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بعنوان روز قلم نامگذاری شده است که یادآور ارجمندی قلم از سوی هوشنگ خان پادشاه پیشدادی ایران باستان است .و بقول ابوریحان بیرونی ستاره تیر یا عطارد کاتب ستارگان آسمان بوده و جشن قلم در ایران باستان در تیر […]