تاریخ : دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳ Monday, 22 July , 2024

خلبانی

۰۲اسفند
سقوط هواپیمای جنگی درتبریز در سالروز عهد نامه شوم ترکمن چای

سقوط هواپیمای جنگی درتبریز در سالروز عهد نامه شوم ترکمن چای

دوم اسفند ماه در تاریخ ایران و آذربایجان بلا دیده با اتفاقات مهم تاریخی مصادف است. دوم اسفند درست در ساعاتی که ۱۹۴ سال پیش عهد نامه ننگین ترکمن چای در روستایی به همین نام با خیانت امپراطور روس با فتحعلی شاه در اذربایجان ما منعقد میشد هواپیمای اف ۵ نیز در تبریز سقوط کرد […]

۰۲اسفند
سقوط هواپیمای جنگی درتبریز در سالروز عهد نامه شوم ترکمن چای

سقوط هواپیمای جنگی درتبریز در سالروز عهد نامه شوم ترکمن چای

دوم اسفند ماه در تاریخ ایران و آذربایجان بلا دیده با اتفاقات مهم تاریخی مصادف است. دوم اسفند درست در ساعاتی که ۱۹۴ سال پیش عهد نامه ننگین ترکمن چای در روستایی به همین نام با خیانت امپراطور روس با فتحعلی شاه در اذربایجان ما منعقد میشد هواپیمای اف ۵ نیز در تبریز سقوط کرد […]