مرور برچسب

حسرت جهانی

با پاهای کوچکشان به دنبال آینده می‌دوند…

" ترجمه اختصاصی فصل نیوز" باران عشق حسرت همه این نداشته هاست. حسرت همه بیقراری‌ها، دلتنگی‌ها و آرزوهای بر باد رفته حسرت جهانی که دیگر خاکستری شده و خبری از آن صورتیِ شاد در آن نیست. دنیایی که بچه ها در آن نمی‌‎خندند و غمگین‌اند روز جهانی…