مرور برچسب

حرام

شیوع پدیده گرازخوری

گراز هم مانند سایر گونه‌های حیات‌وحش به دست انسان شکار می‌شود و بهانه این شکار، بیشتر جلوگیری از تخریب باغ‌ها و مزارع است حال آنکه خوردن گوشت این حیوان هم به دلایل قبلی اضافه شده است. پژوهشگران در بررسی‌های میدانی که در مناطق جنوبی کشور…