مرور برچسب

حافظه

وقایع ضبط شده از افراد مبتلا به زوال عقل

" ترجمه اختصاصی فصل نیوز" یک برنامه واقعیت مجازی خلاقانه که توسط Alzheimer's Research UK، مؤسسه خیریه تحقیقاتی پیشرو در زمینه زوال عقل در بریتانیا توسعه یافته است. این تجربه که با مشارکت افراد مبتلا به زوال عقل و مراقبان آنها توسعه یافته…