مرور برچسب

حادثه انفجار گاز

انتشار عکس های جزئیات انفجار گاز ولی عصر تبریز

مهندس جعفری کارشناس رسمی دادگستری کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی جزئیات عکس های حادثه انفجار گاز منطقه ولی عصر تبریز را منتشر کرد. پرونده بررسی این حادثه دلخراش که متاسفانه تلفات انسانی هم داشت برای بررسی بیشتر کارشناسانه به…