مرور برچسب

جواهر فروش

روزگاری که تسلط بر اقتصاد ایران/سلطه بر بازار پول تبریزبود

نتایج مطالعات اخیر مورخان و اقتصاد دانان نشان می‌دهد تاریخ صرافی در ایران را باید در بازار تبریز جستجو کرد . صرافی در واقع ریشه‌ی بانکداری نوین امروزی جهان است. روزگاری که حدود دو سوم تجارت و بازرگانی و تولید صنعتی متعلق به‌ اذربایجان و…