مرور برچسب

جواهرات ملکه انگلیس

کلکسیون جواهرات ملکه انگلیس به ارزش ۱۱۰ میلیون دلار به همسر شاهزاده ویلیام خواهد رسید

" ترجمه اختصاصی فصل نیوز" کیت میدلتون به احتمال زیاد جواهرات شخصی ملکه به ارزش ۱۱۰ میلیون دلار را به ارث خواهد برد در حالی که مگان مارکل هیچ چیز ارزشمندی دریافت نمی کند کلکسیون جواهرات ملکه انگلیس به ارزش ۱۱۰ میلیون دلار به همسر شاهزاده…