مرور برچسب

جوان ترین زن خلبان

یک جوان 19 ساله جوان ترین زنی شد که به تنهایی به دور دنیا پرواز کرد

" ترجمه اختصاصی فصل نیوز" "زارا رادرفورد" 19 ساله بلژیکی در تلاش است تا رکورد جدیدی را ثبت کند و جوانترین زنی باشد که به تنهایی با یک هواپیمای کوچک در سراسر جهان پرواز می‌کند. این جوان ترین زن خلبان که توانست به تنهایی پرواز سولو دور دنیا…