مرور برچسب

جهاددانشگاهی

بهبود کیفیت خواب و درمان بی خوابی با گیاه دارویی بابونه

به گزارش از روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی گفت: یکی از گیاهانی که در طب سنتی به عنوان کمک کننده در خواب و آرام بخش به کار رفته است گیاه بابونه است. خواب از نیازهای اساسی انسان است…