مرور برچسب

بیماری قلبی

وقت طلایی جهت خوردن قرص فشار خون

تحقیقی جدید بیانگر این است که اهمیتی ندارد در چه موقعی از روز یا شب داروهای فشار خون خود را بخورید. با انجام یک آزمایش تصادفی بر روی بیشتر از ۲۱۰۰۰ بیمار مبتلا به فشار خون بالا که بیشتر از پنج سال تحت نظر بودند، مشخص شد که چنانچه داروها در…