مرور برچسب

امواج مغزی

آموزه های روانشناسی با دکتر فهیمه نورافکن روانشناس تخصصی

امواج مغزی انواع مختلفی دارند و هر کدام نامی مخصوص دارند. شناخت این امواج مغزی برای تشخیص اختلالات روحی و روانی و همچنین کاربرد نوروفیدبک ها اهمیت بسیاری دارد. با توجه به متفاوت بودن هر اختلال روانی، شاهد کم کاری یا پرکاری این امواج هستیم.…