مرور برچسب

آپ

راه اندازی ۲۴۰ استارت آپ توسط ایرانیان غیر مقیم

معاون توسعه روابط علمی و سرمایه علمی مرکز تعاملات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهور از راه اندازی ۲۴۰ استارت اپ و شرکت دانش بنیان توسط ایرانیان خارج از کشور خبر داد. با اجرای برنامه بازگشت محققان کشور توسط معاونت علمی،…